Zapojení reprodukční obojků NEDAP do reprodukce jalovic

Od roku 2019 spolupracujeme s velkou holštýnskou farmou v západních Čechách. Farma má cca 900 krav s užitkovostí 11.600 kg mléka. Součástí naší spolupráce je analýza produkčních a reprodukčních dat v programu DairyComp. Na farmě vyvstala otázka efektivnější reprodukce jalovic a management farmy se rozhodl pro systém chytrých obojků NEDAP. Instalace systému proběhla v únoru 2020. Zároveň jsme pomohli s nastavením reprodukčních protokolů pro jalovice. Výchozí parametry reprodukce jalovic byly:

ParametrHodnota
Procento inseminovaných42%
Procento zabřezávání42%
Pregnancy Rate18%
Rozptyl věku při 1. inseminaci120 dní

Záhy po spuštění systému se procento inseminovaných jalovic zvýšilo na 63% (1/4/20 – 31/8/20) a Pregnancy rate se zlepšilo na 32%.

Farma nyní používá na cca 30% inseminací sexované sperma a parametry reprodukce jsou (k 30/5/2021):

ParametrHodnota
Procento inseminovaných65%
Procento zabřezávání60%
Pregnancy Rate37%
Rozptyl věku při 1. inseminaci35 dní
Průměrný věk zabřeznutí385 dní

Nastavení reprodukčního protokolu jsme provedli s ohledem na optimální věk otelení prvotelek 21-22 měsíců. V tomto věku dosahují prvotelky farmy nejlepšího výkonu produkce a reprodukce. Po 16 měsících používání senzorové technologie NEDAP je Pregnancy rate téměř o 20% vyšší. Reprodukce je nyní mnohem efektivnější, jalovice dříve zabřezávají a rychleji se vrací do produkčního stáda.

Aby byly nastavené reprodukční protokoly funkční a úspěšné, je nezbytná součinnost managementu farmy. Díky osobní zodpovědnosti zootechničky farmy je možné připustit všechny jalovice během 1,5 cyklu od nejnižšího nastaveného data 1. inseminace. V době onemocnění covidem farmě uteklo několik jalovic do vyššího věku, ale velice rychle se vrátily do reprodukce a připustily se.

Toto jsou reálné výsledky, které umíme, ve spolupráci s managementem farmy, přinést na farmu. Pokud vás tyto výsledky zaujaly, neváhejte a kontaktujte nás. Pomůžeme vám s analýzou stáda a nastavením vhodných reprodukčních protokolů.

Napsat komentář