Správné nastavení doby stání na sucho

Délka stání na sucho je kritickým obdobím v životě krávy. Dochází k regeneraci mléčné žlázy po předchozí laktaci a současně se kráva chystá na další laktaci. Toto období můžeme jednoduše přirovnat k tréninkovému období vrcholových sportovců. Proto by měla každá farma znát informace nejen o délce březosti a délce stání na sucho, ale také i o užitkovosti na následujících laktacích.

Jeden z našich zákazníků chová ve svém stádě jak holštýnské, tak červenostrakaté krávy. Za účelem správného nastavení optimální délky stání na sucho jsme zanalyzovali data z DairyCompu. DairyComp je manažerský software pro řízení stáda používaný v řadě států. Díky datům z DairyCompu dokážeme detailně zanalyzovat stádo krav a jalovic a pomůžeme chovatelům v nastavení optimálních postupů v řízení stáda.

Prvním krokem při nastavování protokolu pro stání na sucho je informace o délce březosti krav. Obecně se učí, že kráva je březí 285 dní. To již ale není pravda, na délku březosti má vliv plemeno, typ používaných inseminačních dávek nebo tepelný stres.

Analýzou délky březosti na farmě jsme zjistili, že holštýnské krávy jsou březí v průměru 274 dní a červenostrakaté krávy 283 dní.

Farma měla nastavený protokol zasušování na průměrnou délku stání na sucho 55 dní. Nicméně analýzou délky stání na sucho jsme zjistili velký rozdíl ve stání na sucho u obou plemen – holštýnské krávy byly na sucho v průměru 49 dní, zatímco červenostrakaté krávy 58 dní. Rozdíl 9 dní odpovídá rozdílné délce březosti obou plemen. Následnou analýzou jsme zjišťovali optimální délku stání na sucho s ohledem na užitkovost na nadcházející laktaci:

2. laktace – holštýn     
stání na sucho počet krav laktační den dní na sucho nádoj KU nádoj na vrcholu 305M laktace
do 40 dní 19
174 37 35439.763
41-50 dní 67 185 45 33 45 10.279
51-60 dní 38 203 55 33 48 10.814
nad 60 dní24 221 78 28 46 9.801
3. a vyšší laktace – holštýn    
stání na sucho počet krav laktační den dní na sucho nádoj KU nádoj na vrcholu 305M laktace
do 40 dní 14
1863532439.642
41-50 dní 31 170 46 34 49 11.030
51-60 dní 12 219 55 38 55 12.192
nad 60 dní5 121 7634 46 9.994

Rozdíl v užitkovosti holštýnských krav podle délky stání na sucho je markantní na první pohled. U druhých laktací je rozdíl mezi průměrnou délkou stání na sucho 45 a 55 dní 535 kg mléka na laktaci, u starších krav dokonce 1162 kg!

Analýzou dat od červenostrakatých krav jsme došli ke stejnému závěru, jako u holštýnských.

2. laktace – čestr     
stání na suchopočet kravlaktační dendní na suchonádoj KUnádoj na vrcholu305M laktace
41-50 dní111794632399.176
51-60 dní1219856344510.355
nad 60 dní152077130469.633
3. A VYŠŠÍ LAKTACE – čestr    
stání na suchopočet kravlaktační dendní na suchonádoj KUnádoj na vrcholu305M laktace
41-50 dní81404633459.609
51-60 dní2418056334810.605
nad 60 dní1119070324810.289

Závěr

Pokud chce mít farma správně nastavené protokoly, musí znát aktuální data a výkon zvířat. Účinnost protokolů je potřeba kontrolovat v daných časových rozestupech. Některá data, jako např. základní reprodukční data, je potřeba vyhodnocovat pravidelně v kratších intervalech. Další, např. data spojená právě se stáním na sucho, je vhodné analyzovat alespoň jednou za půl roku. 

Napsat komentář