SÍLA SKUPIN

 

Monitorování toho, co se děje na úrovni skupin, spíše než u jednotlivých dojnic, se ukazuje jako nejlepší přístup pro farmy s větším počtem krav. Umožňuje jim efektivně předcházet a předvídat zdravotní problémy nebo problémy s krmením, a tím zvyšovat ziskovost farmy. Filozofie „síly skupiny“ vede ke změnám ve způsobu, jakým farmy krmí, vakcinují a starají se o své krávy. Technologie tento trend umožňují a ve skutečnosti ho zrychlují.

Zemědělci strávili stovky let kontrolou každé krávy, aby se ujistili, že jsou nakrmené a že pracovníci dodržují osvědčené postupy. I když je to efektivní přístup pro stáda menší velikosti, je to přístup velmi časově náročný, který vyžaduje hodně práce. V současné době je nahrazovaný technologiemi a inovacemi, které tím, jak se farmy zvětšují, šetří čas a eliminují lidské chyby.

Monitory aktivity, roboti, senzory mléka nebo inteligentní kamery ve stájích a dojírnách jsou jen některé z technologií, které nyní přicházejí na farmy. Tyto technologie přicházejí s příslibem monitorování krmení, pití, kvality mléka, detekce říjí nebo nemocí. Majitelé velkých farem zvažují hodnotu technologií určených pro jednotlivé krávy na farmách, když rozhodnutí o řízení na farmách řeší problémy na úrovni stáda, nikoli pro jednotlivé krávy. „Neříkejte mi, že mám více kulhavých krav nebo které krávy mají příznaky acidózu. Nemám zaměstnance, kteří by na tomto základě pracovali, když dojíme hodně krav, “ říkají často manageři farem. Pokud je cílem maximalizovat zisk, provádějí se změny ve výživě, podestýlání nebo řízení reprodukce pro všechny krávy, nikoli pro jednotlivé krávy.

VELKÉ FARMY JSOU ŘÍZENÉ PŘES SKUPINY

Jak konsolidace a expanze pokračuje díky ekonomickým podmínkám, stále více velkých farem řídí stáda přes potřeby ustájovacích skupin. Stejné trendy lze vidět na celém světě. Dnes je většina amerických dojnic (55%) ustájena na farmách s více než 1000 kravami, přičemž téměř 200 farem dojí 5000 nebo více krav (USDA Census, 2017). Velké farmy jsou řízeny velmi odlišně od menších. Čas je ještě cennější, nedostupnější a dražší, takže sledování jednotlivých zvířat a léčba všech problémů jednoduše nepřichází v úvahu.

Větší farmy vyžadují jinou technologii než střední a malé. To lze jasně vidět na použité technologii. Je nepravděpodobné, že by farmy s více než 3 000 kravami používaly technologii, která vyžaduje značné investice do hardwaru a specializovanou práci ke správě zařízení, zejména v době, kdy je již výzvou najít lidi, kteří by s krávami pracovali.

Větší farmy většinou říkají, že nechtějí upozornění pro jednotlivé krávy. Manažeři stáda si stěžují, že výstrahy vedou k „hašení“ a rychle se hromadí, což narušuje každodenní práci. Detekce říje je jedním z mála příkladů skutečné hodnoty technologie. Podíl těchto technologií je v USA výrazně nižší než v Evropě, nicméně tento poměr se velice rychle vyrovnává.

Data na úrovni skupin naopak poskytují cenné vhledy do výkonu v reálném čase a umožňují velkým farmám identifikovat včasná varování, že se problémy vyvíjejí, místo aby je řešily v době, když již existují. Základním způsobem sledování jsou skupinové přehledy monitorovacího systému Alta CowWatch. Ten poskytuje informace o chování krav na krmném žlabu, průměrnou dobu příjmu krmiva a přežvykování. Nejaktivnějším způsobem řešení problémů jsou změny v chování krav pomocí metod, jako jsou audity CowSignals®. „Najděte příznaky, které naznačují problémy, které způsobují, že krávy onemocní, místo abyste našli další nemocnou krávu,“ říká zakladatel Dr. Joep Driessen. Sledování skupin jsou nejlepším systémem včasného varování pro prevenci zdravotních problémů.

Dalším způsobem, jak toho dosáhnout, je 24 hodinový snímek stáda. Měření času, který krávy tráví ležením, stáním, mimo skupinu nebo žraním, je neocenitelné pro zlepšení zisku farmy. Vysoce produkční krávy, které leží déle, maximalizují produkci mléka. Odborníci tvrdí, že farmy by se měly zaměřit na minimálně 12 hodin odpočinku denně a měl by se minimalizovat čas mimo skupinu (čas strávený v dojírně). Každá hodina, která není věnována žraní nebo odpočinku a přežvykování, má přímý dopad na zdraví a výkon. U velkých farem jsou informace na úrovni skupiny zásadní pro sledování výroby, zdraví a dobrých životních podmínek. Pokud farmář ví, že 85 % krav ve skupině má průměrnou dobu ležení 12 hodin a více, není třeba zasahovat. Pokud je čas mimo skupinu příliš vysoký, například více než 4 hodiny denně, může to vést ke zvýšenému kulhání a především nižšímu příjmu krmiva. Farmy to mohou vyřešit změnou režimu dojení nebo čekací dobou před dojením.

AŤ MAJÍ KRÁVY VŽDY CO ŽRÁT

Vzhledem k tomu, že náklady na krmivo rostou a nyní se blíží 60 % výrobních nákladů, je pro optimalizaci příjmu a zajištění maximální produkce mléka klíčové zajistit dostatek krmiva před kravami. Skupiny s nízkým příjmem krmiva mají nižší produkci mléka. Kritická je dostupnost krmiva po dojení. Identifikace skupin s nízkým příjmem krmiva umožňuje farmářům stanovit si prioritu, jak pracovat časem zakládání krmiva a jeho množstvím.

MODERNÍ MANAGEMENT

Práce s výstrahami na úrovni skupiny neznamená, že je jednotlivá kráva zapomenuta. Každé jednotlivé zvíře má svou vlastní hodnotu a v případě potřeby by mu měla být věnována péče a pozornost. Použití poznatků na úrovni skupiny se však hodí k modernímu stylu řízení velkých farem a může zlepšit správu krmiv a zdraví, protože dříve detekuje změny v chování a dostupnosti krmiva. „Síla skupiny“ skutečně mění ziskovost velkých farem.

Napsat komentář