Propojení moderních technologií v reprodukci skotu

Propojení moderních technologií v reprodukci skotu

V posledních letech zaznamenáváme zvýšený zájem chovatelů o využívání monitorovacích technologií v chovu skotu. Zájem o jejich používání stoupá jak na farmách v Evropě, tak i v Severní Americe nebo v Austrálii. Tyto technologie jsou nabízené různými společnostmi, nejčastěji se jedná o společnosti, které prodávají dojící technologie nebo genetiku. Díky přesnému sledování zvířat je také možné snížit spotřebu hormonální přípravků, nicméně z hlediska fyziologie zvířat je v podstatě nemožné hormony zcela vyloučit.

Monitorovací technologie jsou dodávané včetně softwaru, který umožňuje jejich ovládání a sběr dat. Online přenos dat je u většiny produktů bezproblémový, s grafickými a textovými výstupy. Nicméně určitou slabinou dodávaných systémů zůstává dlouhodobé vyhodnocování dat. Chovatelé mají omezené možnosti, jak vyhodnotit efektivitu reprodukce nebo posoudit změny výskytu metabolických onemocnění stáda. Zde jsou odkázáni na různé typy manažerských softwarů pro řízení stáda, které umí komunikovat se softwary chytrých obojků. Některé umí pouze odesílat menší či větší množství dat do monitorovacího programu, další programy pak komunikují oboustranně. Tyto programy na kartu zvířete zapisují události, které jsou získány pomocí chytrých obojků. To pak usnadňuje analyzování fungování systému, jeho vyhodnocování a nastavení vhodných pracovních protokolů.

Jedna z nejrozšířenějších technologií monitorování reprodukce a zdraví skotu je od holandské společnosti NEDAP. Její produkty jsou na trhu prodávané pod různými obchodními značkami, např. Alta Cow Watch, GEA Cow Scout, Ovalert apod. S technologiemi NEDAP se potkáváme i v běžném životě. NEDAP dodává např. bezpečnostní technologie na mezinárodním letišti Shiphol v Amsterdamu nebo bezpečnosti čipy do prodejen s oděvy.

Co se týká propojení s manažerskými softwary pro řízení stáda, vsadil NEDAP především na spolupráci s kalifornskou společností Valley Agricultural Software (VAS). Kořeny VAS sahají do počátku 80 let minulého století. V této době působili na zvětšujících se kalifornských farmách praktičtí veterináři Connor Jameson a Steve Eicker. Tito vizionáři hledali způsoby, jak řídit a hodnotit reprodukci krav a výsledkem jejich snažení bylo vyvinutí indexu Pregnancy Risk a programu DairyComp. V současnosti je Pregnancy Risk (Rate) používaný jako základní index pro hodnocení efektivity reprodukce skotu. DairyComp je rozšířený do více než 100 zemí světa a jsou s ním řízena stáda, která dohromady zahrnují více než 16 miliónů krav.

DairyComp se neustále rozvíjí a dnes je k dispozici jak ve formě počítačového programu, tak i ve formě online webové aplikace a v mobilních aplikacích pro Android a iOS. Tyto formy jsou propojené a umožňují zadávání dat, která se navzájem synchronizují. Není tedy nutné zadávat stejnou informaci na více místech. Kromě propojení na monitorovací technologii společnosti NEDAP umožňuje DairyComp napojení i na další technologie, např. CowManager nebo MooMonitor pro sledování aktivity. Dále na dojírenské softwary všech významných značek, genomické hodnocení Zoetis nebo Neogen, softwary krmných vozů a krmných automatů pro telata. Seznam integrací DairyCompu se neustále rozšiřuje a pokrývá většinu významných dodavatelů technologií v chovu skotu. Poslední novinkou je napojení na genetický a připařovací plán, který využívá kombinaci dostupných údajů o reprodukci, produkci a zdraví stáda v kombinaci s rodokmenovým a popřípadě genomickým hodnocením. Chovatelé mají možnost vybírat býky napříč společnostmi a populacemi a mít pod kontrolou počty březostí různými typy inseminačních dávek. Součástí této aplikace je i vyhodnocování účinnosti produkce, zdraví a dlouhověkosti stáda ve vztahu k očekávanému výkonu na základě plemenných hodnot.

Propojením monitorovací technologie a DairyCompu vzniká velice robustní systém řízení reprodukce stáda. Technologie NEDAP a VAS spolu komunikují oboustranně, tzn., že DairyComp posílá do monitorovací technologie data o zvířatech a zpětně sbírá informace o zdravotních a reprodukčních výstrahách, které pak umí ukládat k jednotlivým zvířatům. Tím vznikají podklady pro vyhodnocování efektivity reprodukčních, léčebných a pracovních protokolů na farmě.

Řízení reprodukce krav a jalovic s kombinací monitorovací technologie a DairyCompu je velice snadná. Základem je výběr vhodného reprodukčního protokolu pro první a opakované inseminace. Z dat na farmách vidíme dva hlavní přístupy k prvním inseminacím krav – dodržení striktně hormonálního protokolu (většinou Double Ovsynch) nebo kombinace vyhledávání a inseminace přirozených říjí do pevně stanoveného laktačního dne s následnou hormonální stimulací neinseminovaných krav nebo krav bez říje. Farmy, které mají z Double Ovsynchu zabřezávání alespoň 50 % (TOP farmy se blíží 60 %), nemění svůj přístup k prvním inseminacím. Není pro to zásadní důvod, protože alespoň polovina stáda zůstane březí již z první inseminace. Další farmy většinou kombinují PreSynch/Ovsynch protokol s monitorováním říjí a následnými inseminacemi. Liší se pouze termínem počátku hormonálního protokolu. Důležité je použití monitorovací technologie pro vyhledání přebíhalek, které je potřeba co nejrychleji identifikovat a inseminovat. Analýzou dat vidíme, že nejlepší farmy mohou reprodukci krav ukončit již mezi 150-180 laktačními dny. Pokud se první inseminace začínají dělat mezi 70-80. laktačním dnem, proběhne do 180 laktačních dní cca 5 cyklů, během kterých dostává kráva šanci na zabřeznutí. Analýzy dat nám pak ukazují, že nad 180 dní je sice možné pokračovat s inseminací, ale efektivita zisku březostí se výrazně snižuje a od cca 220 laktačního dne se v podstatě nemění.

Co sledovat

Základním ukazatelem reprodukce, který by měla sledovat každá farma, je Pregnancy Risk (Rate). Tento index vystihuje efektivitu práce s reprodukcí. Je počítaný za 21denní cyklus a zahrnuje všechny plemenice, které jsou vhodné k inseminaci – čili překročily dobrovolnou čekací dobu, nejsou označené jako březí nebo jako vyřazené z reprodukce. Skládá se ze dvou klíčových faktorů – procenta inseminovaných zvířat a procenta zabřezávání. Procento inseminovaných krav by se mělo pohybovat na úrovni 55 % a více, při kombinaci monitorovací technologie a hormonální stimulace krav pak 70 % a více. Procento zabřeznutí je ovlivněné řadou faktorů, jako je např. stáří zvířete, tepelný stres, nedostatečná výživa atd. Reálným dosažitelným cílem je Pregnancy Rate na úrovni 30 % u krav a 40 % u jalovic. Nejlepší farmy u nás dosahují hodnot okolo 35 % u krav a 45 % u jalovic. V USA mají TOP farmy, které získávají ocenění za práci s reprodukcí, Pregnancy Rate u krav okolo 40 %.

Dalším klíčovým ukazatelem je sledování intervalu. Toto číslo říká, jak kvalitně farma vyhledává nezabřezlá zvířata. Farmy se striktně hormonálním protokolem reprodukce nemají vyhledané přirozené říje, přesto je možné dosáhnout více než 90 % opakovaných inseminací do 35 dní po předchozí inseminaci. Nicméně většinou je největší podíl inseminací jalových plemenic v intervalu 36-48 dní, popř. přes 48 dní. Farmy, které využívají monitorovací technologii i k reprodukci skotu, mají největší podíl inseminací v intervalu 18-24 dní. U krav je reálným cílem 45-50 %, u jalovic pak více než 70 %. Pokud farma těchto hodnot s monitorovací technologií nedosahuje, je potřeba přehodnotit reprodukční protokoly a nastavit je správně.

Závěr

Základním předpokladem úspěšného fungování monitorovací technologie na farmě je tým lidí z farmy, kteří s technologií chtějí pracovat. Technologie je přesná a spolehlivá a pokud farma nedosahuje nastavených klíčových ukazatelů reprodukce, je potřeba nejprve hledat problém v nastavení reprodukčních protokolů a jejich dodržování. Je potřeba si uvědomit, že reprodukce je klíčem k úspěšnému fungování mléčné farmy bez ohledu na to, zda se jedná o holštýnské, červenostrakaté nebo jiné plemeno. Správné nastavení klíčových reprodukčních protokolů a cílů, jejich sledování a vyhodnocování je pak součástí týmové práce managementu farmy a týmu poradců. Pro rozhodování jsou důležitá přesná data, která se dají analyzovat jak stručně a rychle, tak v případě potřeby i do hloubky. Propojení monitorovací technologie a DairyCompu pak přináší výhody jak v řízení, tak především monitorování reprodukce skotu. DairyComp poskytuje nepřeberné množství analytických funkcí, které pomáhají monitorovat reprodukci stáda. Mezi základní sestavy patří např. sledování laktačního dne při 1. inseminaci (viz. obr. č. 1) nebo sledování rychlosti zabřezávání stáda (viz. obr. č. 2).

obr. č. 1: Laktační den při 1. inseminaci
obr. č. 2: Rychlost zabřezávání krav

Napsat komentář