V oblasti genetiky, reprodukce a managementu chovu skotu se pohybujeme od roku 1997. Vnímáme, jak se od té doby mění management chovu krav, pohled odborníků a především laické veřejnosti na živočišnou výrobu obecně.

Při naší práci spolupracujeme s předními odborníky na chov skotu. Máme možnost konzultovat otázky managementu chovu s poradci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s chovem krav jak v České a Slovenské republice, tak i na velkých progresivních farmách v zahraničí. Hodně pracujeme s daty, protože kvalitní poradenství nelze dělat bez kvalitních dat.

Pravidelně cestujeme na farmy s chovem skotu do zahraničí. Zde čerpáme zkušenosti, které pak přenášíme k našim zákazníkům. Pravidelně navštěvujeme velké farmy v USA, byli jsme na farmách v Kanadě, Německu, Itálii nebo v Anglii. Účastníme se seminářů a školení, kde přednáší uznávaní odborníci na management chovu skotu.

K našim zákazníkům patří velké progresivní farmy v ČR a na Slovensku. Např. v kontrolním roce 2019/2020 využívaly naše služby a produkty 4 z 10 nejlepších farem v ČR podle T+B a nejlepší farma na Slovensku.