Jak vytvořit perfektní stádo

Popište svojí perfektní krávu. Pravděpodobně vám přijdou na mysl slova jako produktivní, zdravá, plodná nebo efektivní. Nebo může být vaše perfektní kráva popsaná jako zisková. I když jsou to pěkné popisky, bude zapotřebí konkrétnějšího cíle, abyste skutečně dosáhli pokroku směrem k vašemu dokonalému stádu.

Koupili jste si genetiku. Víte, že používání kvalitních býků má jednoznačný dopad na zisk vašeho stáda. A víte, že inseminační dávky, které dnes máte v kontejneru, se stávají vaším budoucím stádem. Kvalita genetiky bude mít dopad na několik příštích generací krav. Otázka tedy zní – jak nejlépe vybrat býky do kontejneru?

Upozornění – neexistuje jedna správná odpověď

Pokud by k vytvoření dokonalého stáda byla jediná odpověď, existoval by jen jeden jediný index genetické selekce, který by používal každý producent mléka po celém světě. Ale to tak není. Místo toho existuje celá řada zkratek jako NM$, TPI nebo DWP$. Najdete řadu standardních selekčních indexů, které mají své výhody a nevýhody.

Klady standardních selekčních indexů spočívají v tom, že vám poskytnou celkový genetický pokrok vyváženějším způsobem než zastaralý systém výběru podle jednoho znaku. Pomohou vám také vybrat býky efektivněji než pomocí přísných filtrů na danou vlastnost nebo vlastnosti.

Nevýhody standardních genetických indexů však spočívají v tom, že vytvářejí určité předpoklady. Bez ohledu na to, která zkratka indexu vám naskočí jako první, předpokládá, že pokud chováte krávy v České republice, máte stejné chovatelské a ekonomické cíle jako producent mléka v Německu, USA nebo v Argentině.

Navíc mnoho farem, se kterými začínám pracovat, si neuvědomuje, jaké znaky a jaké váhy tvoří jejich index zvolený k výběru býků. Víte jaký důraz je ve vašem genetickém plánu kladen na každý znak?

Standardní selekční indexy také nezaručují konzistenci. Vyžaduje určitou pozornost, aby se rozlišilo, kteří býci v daném žebříčku se ve skutečnosti nejlépe hodí k cílům, které chcete na své farmě dosáhnout.

Vezměme si například tuto trojici býků. Porovnejte je s vašimi požadavky. Který býk podle vás zaujímá nejvyšší místo ve vámi zvoleném selekčním indexu? Kolik indexových bodů nebo dolarů si myslíte, že odděluje nejlepšího od nejhoršího?

 M kgB kgT kgtypvemenokončdlouhDPRSB
býk A738 29 40 0,94 0,83 -0,13 5,9 0,1 2,59
býk B450 23 49 1,07 1,07 1,094,4 -1,4 2,84
býk C68 12 43 0,26 0,56 -0,33 6,4 2,9 2,56

Může být překvapivé, že všichni tři býci mají stejnou hodnotu Net Meritu. Na první pohled se zdá téměř nemožné, aby býci tak odlišní mohli mít v podstatě stejnou hodnotu indexu. Ale je to jednoduše proto, že každý býk má jiné genetické zvlášnosti, které přispívají k celkové hodnotě jejich indexu.

Pokud vybíráte z těchto tří býků, hádám, že jste se pravděpodobně nejdříve podívali na vlastnosti, na kterých vám nejvíce záleží. Pokud jste placeni za celkovou produkci mléka, pravděpodobně jste okamžitě vyřadili býka C. Zatímco, pokud prodáváte mléko k produkci sýrů, bude pravděpodobně vaší volbou býk B.

Takže i když jste si jisti, že je váš genetický index v souladu s cíli vaší farmy, je stále třeba pečlivě zvažovat, kteří býci nejlépe vyhoví vašim požadavkům.

Rovnice má i druhou stranu

Řekněme, že jste si jisti genetickým indexem, který používáte na své farmě. Možná je to běžný souhrnný selekční index. Možná je to index zcela přizpůsoben vašim cílům. Nebo je někde mezi tím. Když máte svůj index zavedený, výkon vašeho stáda se rozběhne v nevídaných barvách, že?

Ne tak rychle. I při správném genetickém plánu je tady i druhá část rovnice:

Fenotyp = genetika + prostředí

Jednoduše řečeno, skutečný výkon krávy je dán kombinací jejího genetického potenciálu a prostředí, kde žije. Tento poměr ale není 50:50 a navíc se liší se pro různé vlastnosti.

Není pochyb o tom, že skutečná užitkovost krav narozených v roce 2015 je lepší než užitkovost krav narozených v roce 2010. Mezi těmito dvěma skupinami krav je část rozdílu v jejich výkonu přičítána genetice a část rozdílu je přičítána zlepšenému managementu farem. Krávy narozené v roce 2015 vyprodukovaly o 490 kg mléka více než krávy narozené v roce 2010, přičemž 90% tohoto zlepšení je připisováno genetice. Genetika také drží většinový podíl na nárůstu u kg tuku (+32), bílkoviny (+22) a v dlouhověkosti (+2,66). Naopak u znaku DPR má mnohem větší vliv prostředí než genetika, jejíž vliv je zde méně než 20%.

To ale neznamená, abyste přestali zvažovat DPR v genetickém plánu. Genetický přínos DPR na celkovém reprodukčním výkonu vašeho stáda stále existuje a stále má dopad. Jednoduše z toho plyne, že pokud chcete zlepšit DPR, sáhněte nejprve k opatřením v managementu farmy. Poté tyto změny v řízení doplňte zahrnutím DPR do svého genetického indexu a vytvořte budoucí stádo plodnějších krav.

Se vší tím povídáním o běžných nebo individuálních selekčních indexech, zvláštnostech a genetice versus prostředí je těžké vědět, co je správné a co důležité. Vytvoření dokonalého budoucího stáda může být tak jednoduché nebo komplikované, jak si přejete. Až si budete vybírat, kteří býci mají být použiti, mějte na paměti tyto tři klíčové body:

Neexistuje jeden dokonalý index 

Proberte své možnosti a zvažte, jak má vypadat vaše ideální kráva. Poté si ujasněte, podle jakého klíče budete vybírat ideální býky, jejichž potomstvo bude nejlépe splňovat vaše požadavky.

Rovnice výkonu stáda má dvě strany

Pamatujte, že jak genetika tak management hrají klíčové role ve výkonu vašeho stáda. Dopad těchto rolí se pro jednotlivé parametry liší.

Opřete se o své genetické poradce

Jejich rolí je pomoci vám porozumět podrobnostem vaší genetiky a navigovat na cestě k vašemu nejlepšímu budoucímu stádu. Silné partnerství s vašim genetickým poradcem zajistí, aby vaše genetika byla v souladu s vašimi současnými plány a cíli a vytvořila vaše dokonalé budoucí stádo.

Napsat komentář