GENOMICKÉ TESTOVÁNÍ

Má to pro vás smysl?

Efektivní genetická strategie obecně požaduje, aby farma nějakým způsobem řadila plemenice ve stádě za účelem další plemenitby. Je mnoho způsobů, jak to udělat – a genomické testování je nejpřesnější metodou. Ale rozhodnutí o testování není úplně jednoduché. Mějte na paměti, že genomická informace zvířete je významně ovlivněná informacemi o jeho předcích.

Genomické testování představuje zásadní ekonomickou investici. Než jí započnete, přečtěte si naše otázky a odpovědi.

O: MÁM ZAČÍT GENOMICKY TESTOVAT PLEMENICE VE STÁDĚ?

Odpověď přichází hned po odpovědi na otázku: Budu něco dělat s výsledky?

Pokud je vaše odpověď ANO – pokračujte ve čtení. Je celá řada faktorů, které je nutné zvážit před započetím genomického testování plemenic.

Jestliže odpovíte NE – můžete samozřejmě také pokračovat ve čtení. Přestože je v současnosti genomické testování levnější než dříve, stále se jedná o významnou ekonomickou investici v případě testování všech plemenic. A pokud nemáte dobře promyšlený další plán implementace investice, budete v podstatě plýtvat penězi.

O: JAK ZHODNOTÍM, ZDA JE GENOMICKÉ TESTOVÁNÍ VHODNÉ PRO MÉ STÁDO?

Genomické testování nabízí jedinečnou příležitost zvýšit přesnost výběru nejlepších plemenic na základě jejich genetického potenciálu. Řazení plemenic podle jejich kvality může mít skutečné výhody, jakmile dojde na strategická rozhodnutí o:

  • použití sexovaných dávek na geneticky nejlepší část stáda
  • vyřazení ze stáda nebo použití masných dávek na geneticky nejhorší plemenice
  • embryo transfer nebo IVF v případě extrémně kvalitních zvířat

O: JE GENOMICKÉ TESTOVÁNÍ JEDINOU METODOU, JAK ŘADIT PLEMENICE VE STÁDĚ?

Ne, existují i jiné metody pro řazení a segmentaci zvířat ve stádě. Níže nabízíme přehled od nejjednodušší metody k té nejkomplexnější.

Metoda řazeníCharakteristiky
BEZ ŘAZENÍPokud používáte konvenční sperma a neprodáváte přebytečné jalovice, není nutné řadit plemenice podle indexu stáda. Všechny plemenice zůstanou ve stádě a budou připuštěné stejným typem inseminačních dávek.
POŘADÍ LAKTACEJednoduchá metoda hodnocení plemenic, která vychází z předpokladu, že nejmladší plemenice mají nejlepší genetický potenciál.
PRŮMĚR RODIČŮPomocí námi používaného připařovacího programu identifikujeme rozdíly v genetickém potenciálu plemenic na základě rodokmenové hodnoty 3 generací otců. Ve spolupráci s chovatelem je důležité správně nastavit genetický plán stáda a podle něj řadit plemenice ve stádě.
GENOMICKÝ TESTNejpřesnější metoda, jak identifikovat nejlepší plemenice ve stádě. Zároveň je finančně a časově nejnáročnější. Tento typ hodnocení je přesný, má více dat a aby byl efektivní, musí být zahrnutý do celkového genetického plánu stáda.

O: CO JE TO PRŮMĚR RODIČŮ?

Průměr rodičů je průměrná genetická hodnota zvířete na základě informací o otci a matce. Můžeme odhadnout genetický potenciál i z kombinace 2-3 generací otců.

O: JAKÝ JE ROZDÍL VE SPOLEHLIVOSTI INFORMACÍ OD ZVÍŘAT S NEZNÁMÝM PŮVODEM, S PRŮMĚREM ZNÁMÝCH RODIČŮ A S GENOMICKÝM TESTEM?

Zvířata s neznámým původem mají spolehlivost plemenných hodnot 0%. Spolehlivost vzroste na cca 35% pokud známe průměrné plemenné hodnoty obou rodičů. Pokud je matka zvířete genotypovaná, zvýší se spolehlivost na 40%. Genomicky testované plemenice mají spolehlivost plemenných hodnot 60-70% v závislosti na jednotlivých testovaných znacích nebo indexu a to za předpokladu, že oba rodiče jsou také genomicky testovaní. Plemenářské organizace obvykle kupují plemenné býky a jalovice se spolehlivostí plemenných hodnot 70% a více.

O: KDYŽ MÁ KAŽDÉ TELE INFORMACE O OTCI A MATCE, BUDE PRŮMĚR Z RODIČŮ PŘESNÝ?

To záleží na přesnosti a pečlivosti, s jakou vedete záznamy o inseminaci a narozených telatech. Pokud je vše v pořádku, bude spolehlivost informací dostatečně vysoká, aby mohly být plemenice řazené a selektované podle pořadí ve stádě.

O: JAK MOHU ZÍSKAT INFORMACE O POŘADÍ PLEMENIC V RÁMCI STÁDA PODLE PRŮMĚRU Z RODIČŮ?

Můžete se na nás obrátit a my vám s tím pomůžeme. Nejprve s vámi probereme vaše cíle a váš genetický plán. Poté vám na základě získaných informací pomůžeme zhodnotit genetickou kvalitu v rámci stáda a připravit pořadí plemenic.

Nejdůležitější součástí tohoto procesu je správné nastavení genetického plánu – ten odpovídá nejen současné situaci, ale především budoucím cílům farmy. Genetický plán odráží způsob, jakým jste placeni za produkci mléka, důvody pro nedobrovolnou brakaci ve stádě a typ krav, které chcete v budoucnu dojit ve stádě. Přizpůsobený genetický plán zajistí, že vámi požadovaná strategie bude dlouhodobě zajištěná.

O: CO DĚLAT, KDYŽ NEMÁM JISTOTU OHLEDNĚ PŘESNOSTI DATA NA FARMĚ?

Zatímco míra chybných identifikačních údajů se u jednotlivých stád liší, průměrná míra nesprávně identifikovaných zvířat v celém chovu mléčných krav je přibližně 15%.

Pokud si nejste jisti, jak přesná je míra identifikace na vaší farmě, je genomické testování zvířat postup, který se může vyplatit. Jednoduše genomicky otestujte vzorek svých plemenic a zjistěte míru chybné identifikace plemenic ve stádě. Pokud je tato úroveň příliš vysoká, použijte tyto znalosti k bližšímu prozkoumání nebo aktualizaci protokolů pro záznam inseminací a informací o narozeném teleti.

O: VÍM, ŽE JE PŘESNOST DAT A ZÁZNAMŮ NA MÉ FARMĚ V POŘÁDKU. KDY TEDY DÁVÁ SMYL GENOMICKY TESTOVAT PLEMENICE?

Nejprve se vraťte k otázce na začátku tohoto článku. Pokud genomická data nevyužijete, jedná se o vyhozené peníze. Nicméně můžete uvážit několik základních scénářů, jak naložit s genomickým testováním plemenic:

  • použití genomických hodnot pro porovnání s dalšími farmami: neopodstatněná investice
  • rozhodnutí o tom, které plemenice připustit sexovanými a masnými inseminačními dávkami: zodpovědná investice, pokud bude strategicky využitá pro budoucí rozvoj stáda. Můžete testovat pouze tu část stáda, kde se lámou hranice mezi plemenicemi, které budou inseminované masnými, konvenčními nebo sexovanými dávkami. Není nutné testovat celé stádo, předvýběr lze udělat na základě plemenných hodnot rodičů.
  • Výběr dárkyň pro ET nebo IVF: rychlá návratnost investic – nejlepší plemenice přenesou své geny na velkou část stáda. Genomicky se testují TOP plemenice, které jsou předvybrané na základě informací o svých předcích.

O: PROČ NENÍ EKONOMICKY VHODNÉ POMOCÍ GENOMICKÉHO TESTU VYBRAT GENETICKY NEJHORŠÍ ZVÍŘATA PRO INSEMINACE MASNÝMI  DÁVKAMI A NEJLEPŠÍ ZVÍŘATA PRO INSEMINACI SEXOVANÝMI DÁVKAMI?

Genomické testování jistě změní pořadí několika plemenic podle genetického indexu farmy. Nicméně většina komerčních farem s produkcí mléka pracuje spíše se skupinami zvířat, než s jednotlivci. Pokud pracujete se skupinami a chcete genomicky testovat, je nutné zvážit, jak moc se změní průměr dané skupiny na základě přidání genomické informace oproti informaci z průměru rodičů. Je méně než 1% pravděpodobnost, že plemenice, která bude mezi 25% nejlepšími v rámci stáda na základě informací o rodičích, skončí po přidání genomického testu mezi 25% nejhoršími .

O: POKUD SE ROZHODNU TESTOVAT POUZE NĚKTERÁ ZVÍŘATA, KTERÁ BY TO MĚLA BÝT?

Obecně bude investice do genomického testování nejlépe využitá, pokud otestujete nejlepší nejmladší plemenice. Toto jsou pravděpodobné matky další generace. Jejich genomická informace tedy má mnohem delší „životnost“.

O: JAKÁ JSOU RIZIKA SPOJENÁ S GENOMICKÝM TESTOVÁNÍ PLEMENIC STÁDA?

Genomické testování plemenic nepřináší žádná přímá rizika. Vždy vám poskytne mnohem přesnější informace v porovnání s rodokmenovou hodnotou nebo žádnými informace o rodičích.

Nicméně skutečným rizikem jsou desetitisícové náklady, které by možná mohly být využité efektivněji do zlepšení welfare zvířat.

O: MÁM PŘESTAT SLEDOVAT NÁDOJE NEBO SKONČIT S KONTROLOU UŽITKOVOSTI KDYŽ ZAČNU GENOMICKY TESTOVAT PLEMENICE?

Rozhodně ne. Sledování nádojů je nástroj managementu, ne rozhodování o genetice. Přestože nám genomické testování plemenic poskytuje řadu hodnotných informací o konkrétní plemenici, neodpovídá na otázky kvality managementu.

Např. kráva s vysokými somatickými buňkami bude potřebovat léčbu nebo bude muset být vyřazená za stáda – ale to nám genomická informace neřekne.

O: CO NAKONEC?

Genomické testování je vynikající technologie. Je to skvělý způsob, jak získat spoustu spolehlivých informací o plemenicích. Ale buďte opatrní. Promyslete scénář, jak tyto informace využijete. Udělejte si analýzu nákladů a přínosů. Pokud tyto otázky vyvolaly další, kontaktujte nás. Pomůžeme vám je zodpovědět a navrhnout další postup s ohledem na aktuální situaci farmy.

Pokud vám odpovědi na tyto otázky dávají smysl a vidíte návratnost investic, kontaktujte nás. Pomůžeme vám získat důvěryhodné genomické hodnocení, které můžeme zahrnout do genetického plánu farmy a připařovacího programu.

Napsat komentář