Data o telatech – chybějící dílek produkční skládačky u krav?

Při každodenní práci se stádem pracují chovatelé s celou řadou dat o kravách. Jak to ale je s údaji o telatech a jalovicích? Až příliš často odhalíme zvířata s nízkou výkonností teprve, až když je zařadíme do produkčního stáda. Proč některé krávy zaostávají za svými vrstevnicemi? Proč některé odchází ze stáda dříve? Proč se posouvá optimální věk otelení prvotelek? Bez možnosti analýzy zaznamenaných dat nezbývá než důvod hádat.

Pro chovatele je automatické zaznamenávat informace o užitkovosti krav, datu inseminace, zabřeznutí nebo zasušení. Řada chovatelů vede i záznamy o léčení krav. Ale co telata a jalovice? Jaké informace o nich farmy mají? Vedou si farmy pečlivě záznamy o klíčových zdravotních a reprodukčních událostech telat a jalovic? Používání DairyCompu pro řízení stáda usnadňuje zaznamenávání údajů o telatech a jalovicích – počínaje narozením a konče prvním otelením. Tyto záznamy pomáhají odhalit problémy týkající se užitkovosti krav, identifikovat trendy produkce a zdraví a navrhovat vhodné změny v managementu chovu.

Začněte vytvářet záznamy co nejdříve

Mít po ruce klíčová data o telatech a jalovicích od začátku života telete pomáhá při řešení problémů s produkcí a zdravím. Předpokládejme například, že sledujete informace o podání mleziva, hladině imunoglobulinů v krvi, zdravotní záznamy a že zaznamenáváte váhu při narození a dostavu. Díky tomu se můžete zaměřit na hledání problémů v období od narození odstavení do zahájení reprodukce. Jakmile odhalíte zdroj problému, můžete přizpůsobit protokoly v managementu telat, aby se v budoucnu předešlo případným problémům.

Sledujte klíčové události

Pokud nyní nezaznamenáváte údaje o svých telatech, začněte co nejdříve sledováním těchto tří klíčových ukazatelů:

Choroby telat: Nejčastějšími nemocemi, které se u telat vyskytují, jsou průjmy a zápal plic. Sledování těchto událostí může pomoci posoudit vliv faktorů, jako je management, prostředí nebo výživa. Pokud budete mít k dispozici data, pomůže vám to s odstupem posoudit celkový dopad na chov dojnic. Odpovíte si na otázky, kdy problém začal a jak dlouho trvá. Co vidíte jako výsledek – malá telata nebo úhyny? Záznamy o chorobách také pomohou odhalit, kolik času, peněz a práce utrácíte za léčbu. Z dlouhodobého hlediska můžete tato data použít k měření dopadu na klíčové oblasti, jako je produkce mléka a reprodukce u krav.

Celkový protein v séru: Provádění analýzy celkového proteinu v séru je jako vysvědčení pro management odchovu telat – hodnotí pasivní přenos imunoglobulinů u telat. Pokud máte problém se svými telaty během odchovu na mléce nebo v období okolo odstavu, pomáhají záznamy o napájení mlezivem a zdravotních komplikacích zúžit množinu možných příčin. Jako příklad selhání lze uvést např. nízkou hladinu proteinu v séru. Nebo záznam o nízké kvalitě mleziva, která se zjistí pomocí refraktometru Brix. V DairyCompu je možné zadávat data o čase podání mleziva, jeho množství a kvalitě. To vás poté může navádět k otázkám a odpovědím; obsahuje kolostrum nebo zkrmované mléko nadměrné množství bakterií? Mohla by matka nebo tele zažívat teplotní nebo chladový stres? Pokud se vyzbrojíte údaji o celkové bílkovině v séru, může vás to včas informovat o problémech při práci s mlezivem.

Hmotnost: Záznamy hmotnosti při narození, odstavu, před připouštěním a při otelení pomáhají ověřovat, zda dosahujete růstových cílů. Údaje o hmotnosti při narození pomáhají posoudit, zda telata dosahují požadované hmotnosti při odstavu. Údaje o hmotnosti vám také pomohou řídit váš reprodukční program. Jalovice by měly mít v době připouštění 55 % hmotnosti dospělé krávy na 3. laktaci a 85 % své hmotnosti v době otelení. Pokud je velký rozptyl v průměrných přírůstcích, je i velký rozptyl prvního připuštění jalovic a následně otelení na první laktaci.

Důsledná kontrola hmotností při narození a při odstavu vám pomůže zasáhnout dříve, než se problém s hmotností při odstavu stane problémem s hmotností při připouštění. A dominovým efektem se pak problém přenáší do věku otelení na první laktaci. Správa dat o přírůstcích pomáhá včas podchytit zvířata, která se odchýlila od cíle a umožňuje vám provádět změny v managementu. Ukázkovým příkladem je změna věku při prvním připuštění, resp. nastavení optimálního věku zabřeznutí jalovic. Tím se zamezí zbytečným ekonomickým ztrátám při odchovu jalovic.

Nastavte správně události

Klíčem ke správné identifikaci nemoci, její léčbě a vedení záznamů je definování zdravotních událostí a školení zaměstnanců k jejich rozpoznávání. Nejprve si ujasněte, jak událost budete definovat. V případě průjmů to je tekutý výkal? Nechce pít mléko? Nebo má teplotu?

Ujistěte se, že v softwaru pro správu stáda jsou léčebné protokoly jasně uvedené. Jedná se o průjem, který vyžaduje ošetření elektrolyty nebo jinou, alternativní léčbou?

Předdefinování léčebných postupů na základě symptomů, které tele má, pomáhá zajistit, aby zaměstnanci poskytovali správnou léčbu a zaznamenávali ji. Správné nastavení protokolů také zabraňuje sběru nepřesných dat. Například, vezměme tele s průjmem, které podstoupí tři ošetření elektrolyty – je důležité, aby telete bylo zadáno tak, že mělo průjem a k tomu mělo přidělený jeden léčebný protokol. Nechcete ho zadat jako by mělo tři případy průjmů a k nim tři léčebné protokoly. Správné zadání informací je klíčové k vyhodnocování počtu případů onemocnění a následném rozhodnutí o ponechání zvířete ve stádě.

Následujte cestu k úspěchu

Výběr a nastavení softwaru pro správu stáda může vybudovat nebo zhatit proces záznamu dat. Program DairyComp pomáhá se správným zadáváním dat a zároveň má obrovské možnosti jejich analýz. Pomáháme chovatelům se správnou interpretací dat. Zvažte tyto tipy pro úspěch:

  • Nastavte klíčové ukazatele výkonu (KPI), abyste věděli, co při kontrole dat hledáte. Před zahájením procesu zadávání dat definujte KPI svého stáda – nápovědu naleznete ve zlatých standardech Dairy Calf and Heifer Association (Asociace mléčných telat a jalovic) nebo se obraťte na nás.
  • Dostaňte svůj tým na svoji stranu. Určete si práh pro běžné nemoci telat a jalovic. Ujasněte si, jak budete zaznamenávat jednotlivé události a léčebné protokoly.
  • Ujistěte se, že údaje o telatech jsou zadávány pravidelně. Zaveďte proces pro dvojitou kontrolu konzistence zadávání dat
  • Používejte mobilní aplikaci DairyCompu pro pohodlné a průběžné nahrávání dat v provozu. Aplikace může být v mobilním. telefonu nebo v tabletu a zadání dat se tak může udělat výběrem přednastavených protokolů přímo ve stáji. Nic dalšího se pak už zadávat nemusí, data z mobilní aplikace se automaticky synchronizují s hlavním programem a online Platformou.
  • Zapojte svůj tým pro chov telat, veterináře, odborníka na výživu a další důvěryhodné poradce do procesu kontroly a vyhodnocování dat.
  • Pomůžeme vám nastavit sestavu neefektivních jalovic, se kterými není vhodné počítat do dalšího chovu
  • V případě dotazů se na náš obraťte.

Správným zadáváním a vyhodnocováním dat o telatech a jalovicích můžete výrazným způsobem i stádo vašich krav. Čím dříve začnete zaznamenávat data, tím dříve uvidíte výsledek vaší práce.

TABULKA 1: reprodukce prvotelek, které neměly záznam o pneumonii jako telata
# ins.95% CI% břz.#břz.#jal.ost.abortcelkem% všechID/Bř
159-696422913019360571,6
252-6860875712145231,7
350-726144281273121,6
436-69531715013251,9
55565101221,8
6753100411,3
70010010
celkem58-66623862374146271001,6

TABULKA 2: reprodukce prvotelek, které měly záznam o pneumonii jako telata
# ins.95% CI% břz.#břz.#jal.ost.abortcelkem% všechID/Bř
151-6056215172713394561,8
239-5447748541163232,1
334-554436450281112,3
422-52361323103752,8
521-5938813012132,6
6333600913
70010010
celkem47-545034934512177061002

Napsat komentář