Délka stání na sucho – získáváte nebo ztrácíte?

Ekonomiku chovu mléčného skotu nejvíce ovlivňuje tzn. skryté mléko. Jedná se o mléko, které není farma schopná z nějakého důvodu získat. Často za to mohou špatně nastavené protokoly nebo skutečnost, že se protokoly nedodržují a nevyhodnocují.

Jedním z aspektů, kterým není na farmách věnovaná příliš velká pozornost, je optimální nastavení délky stání na sucho. Pojďme se podívat, jak DairyComp pomáhá optimalizovat stání na sucho. Jako podklady k analýze použijeme data z reálné české farmy.

Jednoduchou analýzou délky stání na sucho zjistíme, jak dojí krávy na následující laktaci:

SUM DDRY MILK PEAKM 305M FOR LACT>1 MILK>0 DDRY=1-40

Tímto příkazem zjistíme, že na farmě je 40 krav s délkou stání kratší než 40 dní. Na vrcholu laktace dojí 40 litrů a jejich celkový nádoj za laktaci je 10.460 kg mléka. Průměrná délka stání na sucho je 29 dní.

Pro analýzu krav, které stojí na sucho déle než 40 dní, použijeme příkaz:

SUM DDRY MILK PEAKM 305M FOR LACT>1 MILK>0 DDRY=40-50

Délku stání na sucho 40-50 dní mělo na farmě 134 krav (průměr 47 dní). Vrchol laktace mají na úrovni 54 kg mléka a nápočet celkového nádoje za laktace je 12.780 kg mléka.

Dále rozšíříme interval stání na sucho mezi 50-60 dní:

SUM DDRY MILK PEAKM 305M FOR LACT>1 MILK>0 DDRY=51-60

V této kategorii máme 227 krav s nádojem na vrcholu laktace 55 kg mléka a celkovým nádojem za laktaci 12.880 kg. Tyto krávy stály na sucho v průměru 55 dní.

Na závěr máme skupinu krav, jejichž délka stání na sucho přesáhla 60 dní. Většinou sem spadají krávy, které zabřeznou, ale málo dojí. Proto je chovatelé dříve zasuší.

SUM DDRY MILK PEAKM 305M FOR LACT>1 MILK>0 DDRY>60

Analyzovaná farma má v kategorii krav s dlouhou délkou stání na sucho 61 krav (průměrná délka stání na sucho 80 dní). Jejich vrchol laktace je 54 kg mléka, ale užitkovost za laktaci je 12.400 kg mléka.

Touto rychlou analýzou vidíme, že pro farmu je cílová délka stání na sucho okolo 50 dní. Detailnější analýzou stáda se můžeme zaměřit na rozdíly v délce stání na sucho po 1. laktaci a po vyšších laktacích. Dále můžeme analyzovat brakaci, somatické buňky nebo zabřezávání.

Díky DairyCompu tedy dokážeme rychle a efektivně analyzovat procesy na farmě. Jejich analýza, přenastavení a vyhodnocení změny pomáhá efektivně řídit chov mléčného skotu a hledat skryté mléko.

Napsat komentář