DairyComp UNLIMITED

DairyComp je nejpokročilejší program pro management farem, které se zabývají produkcí mléka. DairyComp činí práci rychlejší, jednodušší a sofistikovanější než kterákoli jiná metoda. Díky tomuto programu získává chovatel kompletní informace o produkci zvířat, jejich zdraví a reprodukci nebo genetice. Jako jediný program na trhu poskytuje komplexní informace o management chovu telat a jalovic, včetně analýz všech aspektů odchovu, reprodukce a následného výkonu na laktacích.

S DairyCompem získává farma sofistikované poradenství, které se týká jak obsluhy programu, tak především analýz dat a návrhu optimalizace procesů na farmě.

Pomocí DairyCompu jsou řízené farmy po celém světě. Aktuálně v něm je 15. miliónů krav a jejich počet stále roste. Velikost zapojených farem je rozložená od malých farem s jednotkami či desítkami kusů až po velké holdingové společnosti s desetitisíci krav.

DairyComp pomáhá řídit mléčnou farmu. Propojením s dojírnou získává management farmy informace o každodenních nádojích krav. Pomáhá blokovat krávy s mastitidou, řídí třídící branku. Samozřejmostí je propojení se systémy chytrých obojků. Manager farmy tedy nemusí zadávat a vyhodnocovat data v několika různých systémech, ale vše organizuje z jednoho místa.

Pro Českou a Slovenskou republiku máme nachystaný DairyComp Unlimited. Tato verze zahrnuje DairyComp v počítači chovatele, online VAS PULSE Platformu a mobilní aplikaci do telefonu nebo tabletu. DairyComp nemá pevně danou strukturu, ale je individuálně upravován pro potřeby dané farmy.

DairyComp UNLIMITED

DairyComp

 • Nezapomenete na krávy a jalovice. Vytvářejte neprůstřelné reprodukční a zdravotní protokoly, takže každé zvíře dostane, co potřebuje.
 • Ušetřete čas hromadným zadáváním dat namísto zadáváním dat zvíře po zvířeti.
 • Potenciální problémy odhalíte včas.
 • Objevíte skrytý potenciál chybějící produkce mléka díky špičkovým hloubkovým analýzám.
 • O zařazení či vyřazení zvířat ze stáda se budete rozhodovat na základě unikátního ekonomicko-produkčního modulu COWVAL.

VAS PULSE

 • Online platforma dostupná kdykoliv z jakéhokoliv zařízení, které je připojené k internetu.
 • Přístup je chráněný heslem, vidíte, kde se k datům přihlašuje.
 • Data můžete sdílet se svými poradci a zároveň o nich můžete na dálku diskutovat. Sami se rozhodnete, která data, komu zpřístupníte.
 • Prohlížejte si produkční a reprodukční data, informace z dojírny, informace o aktivitě krav, reprodukčním cyklu nebo přežvykování na jednom místě. Nemusíte skákat z programu do programu, z místa na místo.

Mobilní aplikace

 • Nastavujte pracovní protokoly a zadávejte data z místa, kde se právě nacházíte.
 • Mějte informace o zvířatech po ruce vždy, když je potřebujete.
 • Vidíte jak jsou plněné úkoly a jak jejich plnění postupuje.