Co byste měli vědět o novém Net Meritu

Net Merit je ekonomický index vyjadřující dodatečný příjem, který přinese farmě potomstvo zvířete během svého života. Reaguje na vyvíjející se trh se zemědělskými komoditami v USA a v posledních letech se často aktualizuje a mění. Většinou se jedná o kosmetické změny, nicméně v srpnu 2021 došlo k zásadní změně.

1.    Srpnové plemenné hodnoty přináší zásadní změnu Net Meritu

Srpnové plemenné hodnoty přináší poměrně razantní změnu ve výpočtu Net Meritu. Chovatelé, kteří jej využívají jako selekční nástroj pro výběr býků, by se s těmito změnami měli seznámit.

2.    Tři nové znaky

Tyto znaky byly představeny v posledním roce, ale nyní jsou poprvé zahrnuté do indexu Net Merit.

  • Ušetřené krmivo (FSAV) – v novém Net Meritu má váhu 13%

Ušetřené krmivo vlastně v novém Net Meritu neuvidíte. Je tam totiž zahrnuté prostřednictvím svých částí: kombinuje index tělesné váhy (BWC) a příjem zbytkového krmiva (RFI).

  • Včasné otelení (EFC) – podíl 1%

Jednoduše se jedná o věk prvního otelení ve dnech. Býci, jejichž dcery se otelí dříve, mají plusovou plemennou hodnotu. Pokud má býk dcery, které se otelí o 2 dny dříve, je plemenná hodnota pro tento znak +2.

  • Přežitelnost jalovice (HLIV) – podíl 1%

Přežitelnost jalovice představuje procento dcer býka, které přežijí od 2 dní věků do 18 měsíců. Žádoucí jsou vysoké hodnoty. Průměrná přežitelnost je 96%, čili pro býka s +1,0 platí, že 97% dcer se dožije věku 18 měsíců.

3.    Aktualizovaný podíl znaků

ParametrHodnota
PRODUKCE49%
ZDRAVÍ A EFEKTIVNOST48%
TYP3%

  • PRODUKCE – mění se poměr mezi produkcí tuku a bílkovin (29:20), přičemž důraz na tuk je vyšší než v minulosti. Nepatrným procentem (0,3) je zahrnutá i produkce mléka. Při výběru býků podle Net Meritu budou zvýhodněni býci s vysokou produkcí tuku. Tito býci mají většinou nižší produkci mléka.
  • ZDRAVÍ A EFEKTIVNOST – největší důraz je kladený na produkční život (16%) a úsporu krmiva (13%). Dále je zahrnutá přežitelnost krav, plodnost dcer (po 4%), somatické buňky, schopnost otelit se (3%), index zdraví, včasné první otelení, zabřezávání krav, přežitelnost jalovic (1%) a nepatrnou váhu má zabřezávání jalovic.
  • TYP – typ je v novém Net Meritu výrazně potlačený a odpovídá požadavkům dnešní doby na produkční krávu. Z typu je do Net Meritu zahrnutá stavba vemene (3%) a menším podílem stavba končetin.

Podílem produkce, zdraví a typu se Net Merit blíží genetickému plánu, který používáme jako standard při šlechtění holštýnských stád. Naše genetické plány se od Net Meritu liší především podílem tuku a bílkoviny, kde používáme výrazně vyšší podíl bílkoviny než tuku. V USA je tento podíl opačný, protože vychází ze zpeněžení mléka v USA a na mezinárodních trzích, kam USA mléko vyváží.

4.    V průměru mají býci vyšší Net Merit v srpnu, než v dubnu 2021

Změny ve výpočtu Net Meritu mají vliv na jeho průměrnou hodnotu v hodnocení býků

  • Býci s dcerami se zlepšili v průměru o 70 NM$
  • Genomičtí býci se zlepšili v průměru o 100 NM$.

Nejlepší genomičtí býci překračují hodnotu Net Meritu 1100$, nejlepší prověření býci pak 1000$.

5.    Individuální genetické plány jsou důležité

Problém souhrnných selekčních indexů spočívá v tom, že jsou určené pro průměrného chovatele v dané zemi. Většinou neodráží požadavky progresivních chovatelů na jejich individuální požadavky, co se týče převažujícího systému plateb za mléko a nejčastějších důvodů pro nedobrovolnou brakaci ze stáda. Časté změny, které vidíme ve výpočtu Net Meritu, vedou k nevědomé změně strategie šlechtění. Ekonomický index totiž pružně reaguje na změny trhu v domovském státě, ale nereflektuje změny za hranicemi.

Napsat komentář