Chytré obojky

Poznejte svá zvířata mnohem lépe díky monitorovací technologii NEDAP. Lépe, než to zvládne cvičené oko mnohého zkušeného experta. Výhoda monitorovací technologie NEDAP spočívá v tom, že sleduje každé jednotlivé zvíře 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Sbírá, zpracovává a v přehledné formě interpretuje informace o zdravotním stavu, příjmu krmiva, jeho přežvykování, reprodukci, ležení, neaktivitě nebo pozici zvířete v rámci stáje. To pomáhá zlepšovat výkon jednotlivých krav a celého stáda.

Technologie snadno promění sesbíraná data na relevantní upozornění v reálném čase, vytvoří seznamy úkolů, zprávy a mapy stáje, které vám pomohou spravovat a posouvat vaše stádo. Tyto užitečné informace jsou pro uživatele snadno pochopitelné. Výstup je prezentovaný na počítači, tabletu a smartphonu. Propojením dat z monitorovacího systému NEDAP a managerského softwaru DairyComp získáte velice robustní správu dat. Díky tomu vám neunikne nemocné zvíře nebo zvíře v říji. Na VAS Pulse platformě jsou data kombinovaná do jednoho užitečného výstupu. Propojení technologie NEDAP, DairyCompu a VAS Pulsu je unikátním řešením, které nikdo jiný neumí nabídnout.

Skupinová upozornění monitorovací technologie umožňují reagovat na změny managementu chovu – ať již se jedná o projevy tepelného stresu, vlivu přesunu zvířat mezi skupinami, změn krmné dávky apod. Mějte na paměti, že kombinací informací a jejich vyhodnocením dokážete zvyšovat užitkovost stáda bez zvyšování nákladů.

Náš tým zkušených poradců, napojený na poradce velkých stád v zahraničí, dokáže číst a interpretovat data, získaná pomocí monitorovacího systému NEDAP. Díky dlouhodobým zkušenost a práci s daty dokážeme chovateli navrhnout rychlá a účinná opatření, která povedou k lepším výkonům stáda.