Propojení moderních technologií v reprodukci skotu

Propojení moderních technologií v reprodukci skotuV posledních letech zaznamenáváme zvýšený zájem chovatelů o využívání monitorovacích technologií v chovu skotu. Zájem o jejich používání stoupá jak na farmách v Evropě, tak i v Severní Americe nebo v Austrálii. Tyto technologie jsou nabízené různými společnostmi, nejčastěji se jedná o společnosti, které prodávají dojící technologie nebo genetiku. Díky přesnému sledování zvířat je také možné snížit spotřebu hormonální přípravků, nicméně z hlediska fyziologie zvířat je v podstatě nemožné hormony zcela…

Žádný komentář

Data o telatech – chybějící dílek produkční skládačky u krav?

Při každodenní práci se stádem pracují chovatelé s celou řadou dat o kravách. Jak to ale je s údaji o telatech a jalovicích? Až příliš často odhalíme zvířata s nízkou výkonností teprve, až když je zařadíme do produkčního stáda. Proč některé krávy zaostávají za svými vrstevnicemi? Proč některé odchází ze stáda dříve? Proč se posouvá optimální věk otelení prvotelek? Bez možnosti analýzy zaznamenaných dat nezbývá než důvod hádat.Pro chovatele…

Žádný komentář

Správné nastavení doby stání na sucho

Délka stání na sucho je kritickým obdobím v životě krávy. Dochází k regeneraci mléčné žlázy po předchozí laktaci a současně se kráva chystá na další laktaci. Toto období můžeme jednoduše přirovnat k tréninkovému období vrcholových sportovců. Proto by měla každá farma znát informace nejen o délce březosti a délce stání na sucho, ale také i o užitkovosti na následujících laktacích. Jeden z našich zákazníků chová ve svém stádě jak holštýnské, tak červenostrakaté…

Žádný komentář

Zapojení reprodukční obojků NEDAP do reprodukce jalovic

Od roku 2019 spolupracujeme s velkou holštýnskou farmou v západních Čechách. Farma má cca 900 krav s užitkovostí 11.600 kg mléka. Součástí naší spolupráce je analýza produkčních a reprodukčních dat v programu DairyComp. Na farmě vyvstala otázka efektivnější reprodukce jalovic a management farmy se rozhodl pro systém chytrých obojků NEDAP. Instalace systému proběhla v únoru 2020. Zároveň jsme pomohli s nastavením reprodukčních protokolů pro jalovice. Výchozí parametry reprodukce jalovic byly: Záhy po spuštění systému…

Žádný komentář

Jak vytvořit perfektní stádo

Popište svojí perfektní krávu. Pravděpodobně vám přijdou na mysl slova jako produktivní, zdravá, plodná nebo efektivní. Nebo může být vaše perfektní kráva popsaná jako zisková. I když jsou to pěkné popisky, bude zapotřebí konkrétnějšího cíle, abyste skutečně dosáhli pokroku směrem k vašemu dokonalému stádu.Koupili jste si genetiku. Víte, že používání kvalitních býků má jednoznačný dopad na zisk vašeho stáda. A víte, že inseminační dávky, které dnes máte v kontejneru,…

Žádný komentář

SÍLA SKUPIN

  Monitorování toho, co se děje na úrovni skupin, spíše než u jednotlivých dojnic, se ukazuje jako nejlepší přístup pro farmy s větším počtem krav. Umožňuje jim efektivně předcházet a předvídat zdravotní problémy nebo problémy s krmením, a tím zvyšovat ziskovost farmy. Filozofie „síly skupiny“ vede ke změnám ve způsobu, jakým farmy krmí, vakcinují a starají se o své krávy. Technologie tento trend umožňují a ve skutečnosti ho zrychlují.…

Žádný komentář

Délka stání na sucho – získáváte nebo ztrácíte?

Ekonomiku chovu mléčného skotu nejvíce ovlivňuje tzn. skryté mléko. Jedná se o mléko, které není farma schopná z nějakého důvodu získat. Často za to mohou špatně nastavené protokoly nebo skutečnost, že se protokoly nedodržují a nevyhodnocují. Jedním z aspektů, kterým není na farmách věnovaná příliš velká pozornost, je optimální nastavení délky stání na sucho. Pojďme se podívat, jak DairyComp pomáhá optimalizovat stání na sucho. Jako podklady k analýze použijeme data z reálné…

Žádný komentář