Data o telatech – chybějící dílek produkční skládačky u krav?

Při každodenní práci se stádem pracují chovatelé s celou řadou dat o kravách. Jak to ale je s údaji o telatech a jalovicích? Až příliš často odhalíme zvířata s nízkou výkonností teprve, až když je zařadíme do produkčního stáda. Proč některé krávy zaostávají za svými vrstevnicemi? Proč některé odchází ze stáda dříve? Proč se posouvá optimální věk otelení prvotelek? Bez možnosti analýzy zaznamenaných dat nezbývá než důvod hádat.Pro chovatele…

Žádný komentář

Správné nastavení doby stání na sucho

Délka stání na sucho je kritickým obdobím v životě krávy. Dochází k regeneraci mléčné žlázy po předchozí laktaci a současně se kráva chystá na další laktaci. Toto období můžeme jednoduše přirovnat k tréninkovému období vrcholových sportovců. Proto by měla každá farma znát informace nejen o délce březosti a délce stání na sucho, ale také i o užitkovosti na následujících laktacích. Jeden z našich zákazníků chová ve svém stádě jak holštýnské, tak červenostrakaté…

Žádný komentář

Délka stání na sucho – získáváte nebo ztrácíte?

Ekonomiku chovu mléčného skotu nejvíce ovlivňuje tzn. skryté mléko. Jedná se o mléko, které není farma schopná z nějakého důvodu získat. Často za to mohou špatně nastavené protokoly nebo skutečnost, že se protokoly nedodržují a nevyhodnocují. Jedním z aspektů, kterým není na farmách věnovaná příliš velká pozornost, je optimální nastavení délky stání na sucho. Pojďme se podívat, jak DairyComp pomáhá optimalizovat stání na sucho. Jako podklady k analýze použijeme data z reálné…

Žádný komentář