SÍLA SKUPIN

  Monitorování toho, co se děje na úrovni skupin, spíše než u jednotlivých dojnic, se ukazuje jako nejlepší přístup pro farmy s větším počtem krav. Umožňuje jim efektivně předcházet a předvídat zdravotní problémy nebo problémy s krmením, a tím zvyšovat ziskovost farmy. Filozofie „síly skupiny“ vede ke změnám ve způsobu, jakým farmy krmí, vakcinují a starají se o své krávy. Technologie tento trend umožňují a ve skutečnosti ho zrychlují.…

Žádný komentář

Délka stání na sucho – získáváte nebo ztrácíte?

Ekonomiku chovu mléčného skotu nejvíce ovlivňuje tzn. skryté mléko. Jedná se o mléko, které není farma schopná z nějakého důvodu získat. Často za to mohou špatně nastavené protokoly nebo skutečnost, že se protokoly nedodržují a nevyhodnocují. Jedním z aspektů, kterým není na farmách věnovaná příliš velká pozornost, je optimální nastavení délky stání na sucho. Pojďme se podívat, jak DairyComp pomáhá optimalizovat stání na sucho. Jako podklady k analýze použijeme data z reálné…

Žádný komentář