Prověření býci, srpen 2021

Řada býků, které jsme na našich farmách používali jako genomické, získalo v srpnu 2021 své první plemenné hodnoty s dcerami. V této uzávěrce plemenných hodnot se jedná o tyto býky: NEO-902 AltaGOPRO (Helix x Montross)                              2909 TPI       888 NMAltaGOPRO je produktem šlechtitelského programu skupiny URUS PEAK. V mateřské části rodokmenu najdeme rodinu krav Cookiecutter, která vede až ke slavné zakladatelce rodiny MS Kngs-Rnsm Champ Haley-ET EX-90 GMD DOM. Ta na své…

Žádný komentář

Co byste měli vědět o novém Net Meritu

Net Merit je ekonomický index vyjadřující dodatečný příjem, který přinese farmě potomstvo zvířete během svého života. Reaguje na vyvíjející se trh se zemědělskými komoditami v USA a v posledních letech se často aktualizuje a mění. Většinou se jedná o kosmetické změny, nicméně v srpnu 2021 došlo k zásadní změně.1.    Srpnové plemenné hodnoty přináší zásadní změnu Net MerituSrpnové plemenné hodnoty přináší poměrně razantní změnu ve výpočtu Net Meritu. Chovatelé,…

Žádný komentář

Zapojení reprodukční obojků NEDAP do reprodukce jalovic

Od roku 2019 spolupracujeme s velkou holštýnskou farmou v západních Čechách. Farma má cca 900 krav s užitkovostí 11.600 kg mléka. Součástí naší spolupráce je analýza produkčních a reprodukčních dat v programu DairyComp. Na farmě vyvstala otázka efektivnější reprodukce jalovic a management farmy se rozhodl pro systém chytrých obojků NEDAP. Instalace systému proběhla v únoru 2020. Zároveň jsme pomohli s nastavením reprodukčních protokolů pro jalovice. Výchozí parametry reprodukce jalovic byly: Záhy po spuštění systému…

Žádný komentář

Jak vytvořit perfektní stádo

Popište svojí perfektní krávu. Pravděpodobně vám přijdou na mysl slova jako produktivní, zdravá, plodná nebo efektivní. Nebo může být vaše perfektní kráva popsaná jako zisková. I když jsou to pěkné popisky, bude zapotřebí konkrétnějšího cíle, abyste skutečně dosáhli pokroku směrem k vašemu dokonalému stádu.Koupili jste si genetiku. Víte, že používání kvalitních býků má jednoznačný dopad na zisk vašeho stáda. A víte, že inseminační dávky, které dnes máte v kontejneru,…

Žádný komentář

GENOMICKÉ TESTOVÁNÍ

Má to pro vás smysl?Efektivní genetická strategie obecně požaduje, aby farma nějakým způsobem řadila plemenice ve stádě za účelem další plemenitby. Je mnoho způsobů, jak to udělat – a genomické testování je nejpřesnější metodou. Ale rozhodnutí o testování není úplně jednoduché. Mějte na paměti, že genomická informace zvířete je významně ovlivněná informacemi o jeho předcích.Genomické testování představuje zásadní ekonomickou investici. Než jí započnete, přečtěte si naše otázky a…

Žádný komentář

SÍLA SKUPIN

  Monitorování toho, co se děje na úrovni skupin, spíše než u jednotlivých dojnic, se ukazuje jako nejlepší přístup pro farmy s větším počtem krav. Umožňuje jim efektivně předcházet a předvídat zdravotní problémy nebo problémy s krmením, a tím zvyšovat ziskovost farmy. Filozofie „síly skupiny“ vede ke změnám ve způsobu, jakým farmy krmí, vakcinují a starají se o své krávy. Technologie tento trend umožňují a ve skutečnosti ho zrychlují.…

Žádný komentář

Délka stání na sucho – získáváte nebo ztrácíte?

Ekonomiku chovu mléčného skotu nejvíce ovlivňuje tzn. skryté mléko. Jedná se o mléko, které není farma schopná z nějakého důvodu získat. Často za to mohou špatně nastavené protokoly nebo skutečnost, že se protokoly nedodržují a nevyhodnocují. Jedním z aspektů, kterým není na farmách věnovaná příliš velká pozornost, je optimální nastavení délky stání na sucho. Pojďme se podívat, jak DairyComp pomáhá optimalizovat stání na sucho. Jako podklady k analýze použijeme data z reálné…

Žádný komentář